• OPEN MODELS
 • Kontaktný formulár

  Testovacia jazda

  Vaša LADA

  Kontaktný formulár umožňuje záujemcom alebo priaznivcom automobilov LADA objednať testovaciu jazdu automobilu u ľubovoľného predajcu na území Slovenskej republiky.

  Po zaslaní dopytu - objednávky Vás budú kontaktovať špecialisti spoločnosti SlovLADA, spol. s r.o., resp. zástupcovia predajcu, ktorý je najbližšie k Vášmu miestu bydliska a dohodnú s Vami pre Vás najvhodnejší termín testovacej jazdy vozidla LADA.

  Odpoveď obdržíte zvyčajne v lehote do jedného pracovného dňa. Ďakujeme.
  V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou SLOVLADA spol. s r.o., IČO : 31 666 094, Polianky 11, 841 01 Bratislava ako prevádzkovateľom, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením.
  Viac: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.